FUNNY CZECH FOR KIDS     školní rok 2023-2024 

07.01.2024

FUNNY CZECH FOR KIDS je čeština pro malé cizince formou hry a výtvarných aktivit.  Děti se scházejí jednou týdně na 90 min. Ve skupince jsou vždy čtyři děti stejného věku i jazykové úrovně.