P r o   d ě t i

                                Ve škole se děti chtějí domluvit česky s učiteli i kamarády.                                     Potřebují dobře rozumět učivu a psát bez chyb.  


Kreativní jazykový kurz češtiny je pro malé cizince, předškoláky i školáky, kteří chtějí opravdu dobře komunikovat česky. 

Ve skupince jsou vždy tři až čtyři děti stejného věku a stejné jazykové úrovně. 

Čeština je propojena s jednoduchými výtvarnými aktivitami, které rozvíjí dětské tvořivé myšlení a jemnou motoriku dětí. 

Děti pracují s obrázky, s písmeny, slovy           i celými texty. Stříhají, kreslí, tvoří koláže, hrají hry. 

Spolupracují dohromady i tvoří každý zvlášť´.

10 lekcí / 90 min / 3-4 děti / stejný věk i  jazyková úroveň

Kurz je nepřetržitě otevřený po celý školní rok.

3 děti / 3.000,-Kč / pro dítě

4 děti / 2.500,-Kč / pro dítěPředškoláci se jazykově připraví na vstup        do české základní školy. 

Naučí se zřetelně mluvit i dobře rozumět.  

Získají stejné předškolní dovednosti jako české děti.

Školáci začnou jistě komunikovat v češtině a procvičí si aktuální školní učivo.

lekce / 60 min 

lekce / 60 min / 580,-KčSkupinové lekce jsou ideální příležitostí jak zvládnout společnou komunikaci v češtině. 

Jak dobře rozumět i říct svůj názor. 

lekce / 60 min / 2-4 děti / stejný věk / stejná jazyková úroveň 

2 děti / 60 min / 400,-Kč / pro dítě

3 děti / 60 min / 300,-Kč / pro dítě

4 děti / 60 min / 250,-Kč / pro dítě

Můžete mě také kontaktovat prostřednictvím e-mailu sarkacimburkova@gmail.com nebo na telefonu +420 774 365 022