FUNNY CZECH FOR KIDS 2022-23

27.07.2023

Kurzy FUNNY CZECH FOR KIDS ve školním roce byly fajn. Podařilo dát dohromady pět skupinek  celkem pro dvacet dětí. V každé skupince byly vždy čtyři děti. Ten počet je tak akorát, aby děti mohly pracovat samostatně, ale také dohromady.

Každý kurz trvá deset týdnů, a je otvírán opakovaně po celý školní rok.  Děti jsou vždy stejného věku i stejné jazykové úrovně. 

Učí se česky formou her a výtvarných aktivit, které jim pomáhají rozvíjí tvořivé myšlení. 

Tyto kurzy jsou u dětí velmi oblíbené.